Regulament promotie

Regulamentul oficial al promoţiei

“ComputerFest"

 

 

Art. 1 ORGANIZATORUL

Organizatorul promotiei “COMPUTERFEST”, denumita in continuare “Promotia” este SC BASE TRADING SRL (“Organizatorul”) societate comerciala din Romania, cu sediul in Ploiesti, str IL Caragiale, nr.5, J29/929/2000, CUI 13507421, reprezentata prin Dragos Voicu in calitate de Director 

Promotia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru totiparticipantii.

Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site-ului www.baset.ro

 

Art. 2 Durata si aria de desfasurare a promotiei
Promotia “COMPUTERFEST”, va fi organizata si se va desfasura exclusiv online pe www.baset.ro, in perioada 28 Septembrie- 31 Octombrie 2015

 

Art.3 Premiul si valoarea acestuia

3.1 In total vor fi doua premii, fiecare reprezentând un bax cu 24 doze de bere, in valoare totala de 240 lei

 

Art. 4 Drept de participare
4.1 La campania “COMPUTERFEST”, poate participa orice persoana fizica care, in perioada promotiei, cumpara orice produs din magazinul www.baset.ro


Art. 5 Extragerea castigatoului

5.1 Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 02 Noiembrie 2015, in baza comenzilor inregistrate, achitate integral in peroada promotiei si confirmate de Organizator, folosid aplicatia online random.org, iar castigatorii vor fi anuntati prin adresa de email declarata de participanti la data lansarii acestei comenzi.

 

Art. 6 Revendicarea premiului

6.1 Participantii extrasi castigatori, in cadrul acestei promotii, care au fost anuntati prin email, pot revendica premiile in termen de 30 de zile de la data transmiteri mesajului de catre Oragnizator. Premiile nu pot fi transformate in bani, iar costurile de expeditie a premiilor in tara vor fi suportate de castigtorilori. Daca unul sau mai multe premii nu vor fi revendicate in termenul stabilit, atunci aceste premii nu se vor reporta catre alti participanti si vor fi anulate.


Art. 7 Protectia datelor personale

7.1 Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Promotiei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Promotie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Prin simpla participare la Promotie cu trimiterea si confirmarea adreselor de email la Organizator, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing, fara alte obligatii sau plati. La cererea expresa, in scris, a participantilor Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

 

Art. 8 Regulamentul Promotiei

8.1 Regulamentul Promotiei “COMPUTERFEST”, este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.baset.ro

 

Art. 9 Responsabilitate

Organizatorul nu va fi responsabil de:

9.1  Neridicarea premiului de catre castigator pana la data de 02 Decembrie atrage anularea acestui premiu

9.2  Premiul nu poate fi preschimbat in bani

9.3 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta schimbarilor legate de prezenta promotie. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta Regulamentul Promotiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Promotiei.

 

Art 10  Incetarea promotiei

10.1 Promotia inceteaza in data de 31 Octombrie 2015, ora 24:00